STUDIO FW - OVER

De belangrijkste waarden voor mijn in het ontwerpproces zijn; mijn passie voor de groene bouwopgave en de invloed van het dagelijkse gebruik op een ontwerp. Twee waarden die een versterkende invloed op elkaar kunnen uitoefenen.

De groene bouwopgave

De passie voor de groene bouwopgave is er een die vanaf mijn studie sterk aanwezig is. Dit manifesteert zich zowel in onderzoek als projecten, en begeeft zich op een schaalniveau van detail tot kleinschalige stedenbouwkundige plannen. C2C (cradle to cradle) speelt hierin een belangrijke rol. De mogelijkheden die architectuur op zowel technisch als esthetisch vlak biedt maakt de combinatie natuur en architectuur een uitermate interessante.

Gebruiker

Een van de essentiele onderdelen van de bebouwde omgeving is natuurlijk de gebruiker. Het is voor een bepaalde manier van gebruik waarvoor wij ontwerpen. Gebruik is iets persoonlijks, iets dynamisch, een veranderend proces waarvan je tijdens de ontwerpfase een inschatting probeert te maken hoe dit uit gaat pakken. De exacte uitkomst staat op dat moment echter nog niet vast. De aanpasbaarheid van een ontwerp is een belangrijke functie om een gebruiker aan te bieden.

frank wijnen

CV frank wijnen