STUDIO FW - VISIE

Sinds het begin van de industriele revolutie hebben wij ons als westerse maatschappij afgekeerd van het meest belangrijke onderdeel van onze ontstaansgeschiedenis; de natuur. De huidige trend in de maatschappij is dat men zich steeds meer bewust wordt van deze vervreemding en de negatieve ecologische gevolgen hiervan. Een noodzakelijk ontwikkeling waarin architecten voorop zouden moeten lopen. Ontwerpbeslissingen hebben namelijk vaak een invloed op een periode van enkele decennia.

De -noodzakelijk- veranderende houding van de maatschappij op weg naar een meer bewustere omgang met onze ontstaansgeschiedenis, heeft op het communicatieve vlak nog te weinig weerslag op architectuur. De invulling van de groene bouwopgave wordt grotendeels met technische oplossingen opgevangen. Deze nadruk op vaak energetische en materiaal technische innovaties, buit de meerwaarde die architectuur herbergt om bij te dragen aan een maatschappelijke discussie onvoldoende uit.

De ecologische verantwoordelijkheid van architectuur in dit vraagstuk is verder onderzocht en toegelicht in het essay: Architectonische noodzaak; De ecologische verantwoordelijkheid van architectuur in de groene bouwopgave